Home
TOP Oferta
Nowości Reflects
Barowe
Biuro
BRELOKI metalowe
BRELOKI nietypowe
BRELOKI silikonowe
BRELOKI serduszka
BRELOKI sportowe
Długopisy: plastikowe
Długopisy: metalowe
Długopisy: Etui
DOM: akcesoria
DOM: nastrój
DOM: zestawy do przypraw
Giętkie & Flexi
GOLF
GRY
Gry: Sudoku
Komputer: Akcesoria USB
Komputer: Hub'y
Komputer: Myszy
Komputer: PENDRIVE
Komputer: Ramki i Kamery
LATO: akcesoria
LATO: ogród
LATO: Piknik & Grill
Latarki LED
MOTORYZACYJNE
Narzędzia
MIARKI
Osobiste
Parasole, peleryny
Sezonowe
Smycze Zawieszki
ŚWIĄTECZNE
Skórzane portfele, teczki
SPORTowe
Telefon
Tekstylia: odzież, czapki
Torby Plecaki Siatki
STACJE POGODOWE
WALENTYNKI
Wizytowniki
WSKAŹNIKI Laserowe
Zegarki na rękę
ZEGARY wyświetlacz LCD
ZEGARY wskazówkowe
ZEGARY ścienne
Zestawy Upominkowe
KONTAKT
Wyszukiwarka
Warunki handlowe
Indeks produktów PL
Indeks produktów EN
   
 Artykuły z katalogu Reflects przez nas oferowane przeznaczone są rynek reklamowy. Nie wstawiamy ich do sklepów ani hurtowni.

Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i w związku z tym informacje na niej zawarte nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Podane na stronie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia.

Prosimy przed złożeniem zamówienia o upewnienie się czy dany artykuł jest dostępny oraz o jego termin realizacji. Standardowe terminy to ok 5 dni.
Ceny i terminy loco Warszawa. Warunki odbioru do uzgodnienia.
Minimalna wartość zamówienia 350 zł.

Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

Ogólne Warunki Handlowe Agencji Poligraficznej-68

1. Dostawy, usługi i oferty są realizowane przez Agencję Poligraficzną 68 wyłącznie na podstawie niniejszych warunków. Niniejsze warunki obowiązują we wszystkich przyszłych kontaktach handlowych, także wówczas gdy nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione.

2. Niniejsze postanowienia uznaje się za przyjęte najpóźniej w momencie odbioru towaru lub uslugi. Potwierdzenie zwrotne ze strony Zamawiającego ze wskazaniem na jego warunki handlowe lub warunku zakupu lub warunki wspólpracy nie będą akceptowane.

3. Prawa przysługujące nam na mocy przepisów powszechnie obowiązujących oprócz praw gwarantowanych przez niniejsze warunki handlowe pozostaja nienaruszone.

4. Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu zapłaty ceny.

5. zleceniodawca jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarami podlegającymi zastrzeżeniu własności przez okres jego obowiązywania.

6. W razie odmiennych ustaleń nasze faktury są płatne w terminie 10 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń. Płatność uznaje sie za zrealizowaną w chwili gdy możemy dysponować daną kwotą.

Jeżeli zamawiający spóźnia sie z zapłatą jesteśmy uprawnieni do żądania odsetek umownych w wysokości odsetek ustawowych powiększonych o 8%. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia dalszych roszczeń.

7. Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie lub realizacji usług spowodowane działaniem siły wyższej lub będące konsekwencją zdarzeń utrudniających lub uniemozliwiających nam terminową dostawę -zdarzenia te obejmują w szczególności strajki, blokady, zarządzenia urzędowe itp., również wówczas gdy dotyczą one naszych dostawców, poddostawców czy uslugowadców - nawet w przypadku terminów umownie wiążących. W przypadku wydłużania się wskutek takich zdarzeń czasu dostawy lub wykonania usługi, Zamawiającemu nie przyslugują roszczenia odszkodowawcze.

8. Zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia dostarczonego towaru nawet gdy wykazuje on wady nieistotne.

9. Zamawiający obowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego dostarczenia i do bezwłocznego ( najpózniej w terminie 14 dni od dostarczenia towaru) poinformowania nas na piśmie o istniejących wadach. Wady zgłaszane z opóźnieniem tj. z naruszniem obowiązku zawartego powyżej nie będą przez nas rozpatrywane; dochodzenie roszczeń z tytułu takich wad jest wykluczone. Zastrzeżenia zgłaszane wobec przewoźników lub też innych osób trzecich nie stanowią zawiadomień o wadach składanych w okreslonej formie i terminie.

10. Odesłanie nam towaru w związku z wykryciem wady możliwe jest wyłącznie za naszą uprzednią zgodą. Nie mamy obowiązku przyjęcia przesyłek zwrotnych dokonanych bez naszej wcześniejszej zgody. W taki wypadku koszt przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający.

11. W przypadku stwierdzenia wadliwosci produktu Zamawiającemu przysługuje w pierwszej kolejności prawo żądania usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Decyzję o dostarczeniu nowej rzeczy lub usunięciu wady podejmujemy według własnego uznania.  W przypadku usuwania wady ponosimy koszty z tym związane o ile nie ulegają one powiększeniu wskutek przeniesienia towaru w inne miejsce niż adres dostawy. Koszty osobowe i rzeczowe dochodzone w związku z powyższym przez Zamawiającego wyliczane są na podstawie kosztów własnych.

 W przypadku nieudanej próby ponownie mamy prawo do usunięcia wady lub wmiany rzeczy wadliwej na wolna od wad, wedlług własnego uznania. Dopiero w przypadku gdy druga próba zakończy się niepowodzeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowylub obniżenia ceny sprzedaży.

Agencja Poligraficzna nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek istnienia wady. Nie będziemy akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy.
Reklamacja nie zostanie uwzględniona w sytuacji gdy: - towar został zmieniony (przerobiony) przez Zamawiającego lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, naprawy); -- jakość towaru jest zgodna z dostępnymi w Agencji Poligraficznej 68 w chwili składania zamówienia przez Zamawiającego wzorami towarów.; - towar został zmieniony (przerobiony) przez Zamawiającego lub osobę trzecią (np. dokonano nadruków, naprawy)

12. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu terminu płatności.

13.Agencja Poligraficzna 68 nie podnosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Zamawiający dokonywali zakupów, ewentulanie którym odsprzedali czy darowali towary nabyte w Agencji poligraficznej 68.

14. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie  musi zawierać nazwę i numer katalogowy towaru, określone kolory towaru, ilość zamawianego towaru, kolor nadruku,  treść nadruku oraz określenie wielkości i miejsca nadruku. Zamawiający nabywa towar na podstawie wzorów Agencji Poligraficznej 68. Poprzez złożenie zamówienia Zamawiający w całości akceptuje niniejsze Ogólne warunki.

15. Stosunki prawne między stronami umowy reguluje polskie prawo materialne i procesowe.

16. Właściwościa miejscową sądu w zakresie wszystkich sporów wynikających ze stosunków handlowych między stronami8 umowy jest miejsce siedziby Agencji Poligraficznej 68

17. Miejscem świadczenia wszelkich usług przez strony umowy jest miejsce Wzorcowni naszej firmy.

Ogólne warunki handlowe - plik pdf

Strona internetowa jest własnością firmy "Agencja Poligraficzna-68"